Willy Ceulemans

Sedert 2005 fotografeerde ik al 53 vogelsoorten in mijn ecologische tuin in Keerbergen. Actiebeelden, daar is het me om te doen: vechtende Winterkoningen, baltsende Heggenmussen, badende Sperwer en Barmsijzen, copulerende Boomklevers, … 

Een ondiep poeltje ligt mooi binnen het bereik van de telelens. Ik schiet beelden door het raam. Als het hen teveel wordt stuiven ze weg naar de hoogstam appelaar, struikpartijen, hagen, opslag van wilg-berk-eik-spork, bramenborders … In gras- en hooilandjes en verloren hoekjes vinden ze een bodem rijk aan krakend verse hapjes. Nestmateriaal ligt er voor het rapen.

Met meer dan 1000 beelden bied ik mijn oogappels een podium waarop ze zich schaamteloos mogen uitleven. 

Willy
Lente 2018