Willy Ceulemans

 

 

 

 

Sedert 2005 fotografeerde ik al 55 vogelsoorten in mijn ecologische tuin in Keerbergen. Twee waterpartijen dragen bij tot dit hoge aantal. Actiebeelden, daar is het me om te doen: vechtende Winterkoningen, baltsende Heggenmussen, badende Sperwer en Barmsijzen, copulerende Boomklevers, … Ik kon 15 soorten gedrag onderscheiden: azen, baden, baltsen, copuleren, drinken ….

Een ondiep poeltje ligt mooi binnen het bereik van de telelens. Niet direct een voorbeeld voor een chic vijverboek maar daar malen ze allerminst om. Het heeft ruim 30 soorten verleid tot een drink-, plons- en stoeipartij, annex poetsbeurt. Veel privacy is de bezoekers niet gegund want binnen zit een fotograaf op de loer. Ik schiet beelden door het raam. Als het hen teveel wordt stuiven ze weg naar de hoogstamappelaar, al dan niet groenblijvende struikpartijen, hagen, opslag van wilg-berk-eik-spork, bramenborders … In gras- en hooilandjes en verloren hoekjes vinden ze een bodem rijk aan krakend verse hapjes. Nestmateriaal ligt er voor het rapen.

Met meer dan 1000 beelden bied ik mijn oogappels hier een podium aan waarop ze zich schaamteloos mogen uitleven. In hun dagelijks doen en laten. Een bescheiden tegemoetkoming voor de talloze kippenvelmomenten die ze me al bezorgden. Bij elk optreden hoort een naam maar ook het gedrag dat de vogel etaleert. In een poging dit alles te documenteren voorzie ik telkens een beknopte toelichting. Zo krijgt de webstek een educatief tintje mee.

Willy
Lente 2020